Giải Lesson 3 – Unit 6 SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

– van: xe thùng

– window: cửa sổ

– box: hộp

– yo-yo: con quay yo – yo

– zebra: ngựa vằn

– buzz: tiếng vo ve

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)

Bài 3

3. Point and say.

(Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

1.  window: cửa sổ

2.  buzz: tiếng vo ve

3.  zebra: ngựa vằn

4. van: xe thùng

5.  yo-yo: con quay yo – yo

6.  box: hộp

Bài 4

4. Look and point to the sounds x and z.

(Nhìn và chỉ vào các âm x và z)

Lời giải chi tiết:

Tôi có thể nghe thấy tiếng vo ve.

Đó là con cáo phải không?

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here