Giải Lesson 3 – Unit 5 SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)

Lời giải chi tiết:

– nurse: y tá

– orange: quả cam

– pen: cái bút

-queen: nữ hoàng

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)

Bài 3

3. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

– lion: con sư tử

– lollipop: kẹo mút

Bài 4

4. Look and point to the sounds n and p

(Nhìn và chỉ vào các âm n và p)

Lời giải chi tiết:

Con sư tử có một cây kẹo mút.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here