Giải Lesson 1 – Unit 6 SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

– kitchen: phòng bếp

– living room: phòng khách

– dining room: phòng ăn

– bedroom: phòng ngủ

– bathroom: phòng tắm

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)

Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán hình)

Lời giải chi tiết:

– kitchen: phòng bếp

– living room: phòng khách

– dining room: phòng ăn

– bedroom: phòng ngủ

– bathroom: phòng tắm

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here