Giải Lesson 1 – Unit 1 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– mom: mẹ, má

– dad: bố, ba

– brother: anh trai, em trai

– sister: chị gái, em gái

– grandpa: ông

– grandma:

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Lời giải chi tiết:

– mom: mẹ, má

– dad: bố, ba

– brother: anh trai, em trai

– sister: chị gái, em gái

– grandpa: ông

– grandma:

Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ and nói. Dán.)

Lời giải chi tiết:

– mom: má, mẹ

– dad: bố, ba cha

– brother: anh trai, em trai

– sister: chị gái, em gái

– grandpa: ông

– grandma:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here