Where’s the ball? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and write the number.

(Nhìn và viết số.)

Phương pháp giải:

slide (cầu trượt)

seesaw (bập bênh)

goal (khung thành)

tree (cái cây)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Look and write

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

pool (hồ bơi)

goal (khung thành)

slide (cầu trượt)

Frisbee (dĩa nhựa nhẹ dùng trong trong trò chơi)

seesaw (bập bênh)

tree (cây)

Lời giải chi tiết:

1. goal (khung thành)

2. pool (hồ bơi)

3. slide (cầu trượt)

4. seesaw (bập bênh)

5. Frisbee (dĩa nhựa nhẹ dùng trong trong trò chơi)

6. tree (cây)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here