Where’s grandma? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and draw a line.

(Nghe và vẽ 1 đường thẳng.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

M: The doll is in the living room.

(Búp bê ở trong phòng khách.)

W: Sorry?

(Xin lỗi, gì cơ?)

M: The doll is in the living room.

(Búp bê ở trong phòng khách.)

W: Right.

(Đúng là như vậy.)

2.

M: The bike is in the living room.

(Xe đạp ở trong phòng khách.)

W: The bike is in the living room?

(Xe đạp ở trong phòng khách hả?)

M: Yes.

(Đúng vậy.)

W: OK.

(Được rồi.)

3.

M: The ball is in the kitchen.

(Quả bóng ở trong bếp.)

W: In the kitchen?

(Ở trong bếp á?)

M: That’s right. The ball is in the kitchen

(Đúng vậy. Quả bóng ở trong bếp.)

W: Yes. OK.

(Ừ, được rồi.)

4.

M: And now the car is in the bathroom.

(Và bây giờ, xe ô tô ở trong phòng tắm.)

W: In the bathroom?

(Ở trong phòng tắm á?)

M: Yes, the car is in the bathroom.

(Đúng rồi, xe ô tô ở trong phòng tắm.)

W: Right. OK.

(Đúng rồi. Được rồi.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

Phương pháp giải:

kitchen (nhà bếp)

living room (phòng khách)

dining room (phòng ăn)

bedroom (phòng ngủ)

bathroom (phòng tắm)

Lời giải chi tiết:

1. This is in the dining room.

(Đây là trong phòng ăn.)

2. This is in the bedroom.

(Đây là trong phòng ngủ.)

3. This is in the kitchen.

(Đây là trong nhà bếp.)

4. This is in the living room.

(Đây là trong phòng khách.)

5. This is in the bathroom.

(Đây là trong phòng tắm.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here