Walking in Switzerland sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. jacket (áo khoác)

2. boots (giày ống, bốt)

3. mountains (những ngọn núi)

4. backpack (ba lô)

Bài 2

2. Draw and write.

(Vẽ và viết.)

Lời giải chi tiết:

Hi Lisa! (Xin chào Lisa!)

I’m in Switzerland. (Tôi đang ở Thụy Sĩ.)

I wear a coat and red shoes. (Tôi mặc một cái áo lạnh và đôi giày đỏ.)

I have a backpack. (Tôi có một cái ba lô.)

The mountains are beautiful! (Những ngọn núi thật đẹp!)

See you soon. (Hẹn sớm gặp lại bạn.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here