Tet holiday in Viet Nam sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. card (tấm thiệp)

2. lucky money (tiền lì xì)

3. banh chung (bánh chưng)

4. flowers (hoa)

Bài 2

2. Make an invitation for a party. Write.

(Làm một tấm thiệp cho buổi tiệc. Viết.)

Lời giải chi tiết:

Birthday Party! (Tiệc sinh nhật!)

Where: my house (Địa điểm: nhà của tôi)

When: six in the evening (Thời gian: sáu giờ tối)

From: 6:15 p.m. (Từ: 6:15 chiều)

Come to my party! (Đến với buổi tiệc của mình nhé!)

We eat pizzas, spaghetti, potato chips, sweets and fruit.

(Chúng ta ăn pizza, mì Ý, khoai tây chiên, bánh kẹo và trái cây.)

We get lots of fun and games!

(Chúng ta có rất nhiều niềm vui và trò chơi!)

Be there! (Hãy đến nhé!)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here