Is this your mom? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the letters Nn and Oo.

(Viết các chữ cái Nn và Oo.)

Bài 2

2. Trace the letters on the words.

(Đồ lại các chữ cái có trong từ.)

Lời giải chi tiết:

Mình là Nellie.

Đây là cổ của mình.

Đây là mũi của mình.

Mình là Ollie.

Đây là quả cam của mình.

Đây là con bạch tuộc của mình.

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. orange (quả cam)

2. neck (cổ)

3. nose (mũi)

4. octopus (bạch tuộc)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here