I go to school by bus. sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match.

(Nối.)

Phương pháp giải:

I go by car. (Tôi đi bằng ô tô.)

I go by truck. (Tôi đi bằng xe tải.)

I go by bus. (Tôi đi bằng xe buýt.)

I go by boat. (Tôi đi bằng thuyền.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Circle the words.

(Khoanh tròn từ.)

Lời giải chi tiết:

1. I go by bike.

(Tôi đi bằng xe đạp.)

2. I go by car.

(Tôi đi bằng ô tô.)

3. I go by motorbike.

(Tôi đi bằng xe máy.)

4. I go by boat.

(Tôi đi bằng thuyền.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here