He’s happy! sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace.

(Đồ chữ.)

Bài 2

2. Trace and write the letter Ss.

(Đồ và viết lại chữ Ss.)

Bài 3

3. Write the correct letter.

(Viết đúng chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

There’s a sock on the sofa.

(Có một chiếc tất trên ghế sô pha.)

Bài 4

4. Listen and draw a line.

(Nghe và vẽ 1 đường thẳng.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Ss – sock – sofa – sock

sock (tất)

sofa (ghế sô-pha)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here