Hello! sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the capital or small letters.

(Viết hoa hoặc viết thường.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Say the word. Circle the start sound.

(Nói từ lên. Khoanh tròn âm đầu của từ.)

Phương pháp giải:

1. egg (quả trứng)

2. boy (con trai)

3. fig (quả sung)

4. car (ô tô)

5. dog (con chó)

6. apple (quả táo)

Lời giải chi tiết:

1 – e

2 – b

3 – f

4 – c

5 – d

6 – a

Bài 3

3. Say the word. Circle the end sound.

(Nói từ lên. Khoanh tròn âm cuối của từ.)

Phương pháp giải:

1. bird (con chim)

2. tub (cái chậu, bồn)

3. leaf (chiếc lá)

Lời giải chi tiết:

1 – d

– b

– f

Bài 4

4. Read and write the letters.

(Đọc và viết chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

The dog and the cat have an apple. The bird has a leaf!

(Chó và mèo có một quả táo. Con chim có một chiếc lá.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here