Are these his pants? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace.

(Đồ chữ.)

Bài 2

2. Trace and write the letter Vv.

(Đồ và viết lại chữ Vv.)

Bài 3

3. Listen. Write the correct letter.

(Nghe. Viết đúng chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

I’m Victor. (Tôi là Victor.)

I have a violin. (Tôi có môt cây đàn vĩ cầm.)

I’m Vicky. (Tôi là Vicky.)

I have a vase. (Tôi có một cái bình.)

Bài 4

4. Listen and draw a line.

(Nghe và vẽ 1 đường thẳng.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Vv – vase – violin – vase

vase (bình, lọ hoa)

violin (đàn vi-ô-lông, vĩ cầm)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here