Giải Bài tập Nói và nghe trang 10 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giải thích ý nghĩa của các bước trong quy trình tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung bước 1 và bước 2 trong mục Tóm tắt nội dung trình bày của người khác (SGK)

Lời giải chi tiết:

– Bước 1: giúp hiểu rõ nội dung trình bày của người nói để có thể tóm tắt được ý người nói

– Bước 2: giúp phần tóm tắt được hoàn chỉnh, chính xác

Câu 2

Thuyết trình trước lớp về một bài học gợi ra từ truyện Ăn trộm táo.

Phương pháp giải:

Đọc lại bài đã viết.

Xác định các ý chính trong bài văn đã viết

Đứng trước gương, tập trình bày bài thuyết trình

Lời giải chi tiết:

* Gợi ý về nội dung thuyết trình:

– Chào hỏi người nghe

– Giới thiệu tên mình

– Giới thiệu tên bài thuyết trình (ví dụ: Tôi sẽ thuyết trình về bài học…trong truyện Ăn trộm táo)

– Giới thiệu tên bài học

– Trình bày ngắn gọn và lần lượt từng ý thể hiện suy nghĩ của bản thân về bài học

– Chào người nghe

* Gợi ý về cách thuyết trình:

– Giọng điệu phù hợp với nội dung mà em muốn thể hiện

– Sử dụng ngôn ngữ hình thể: động tác, biểu cảm gương mặt phù hợp với nội dung bài thuyết trình

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here