Nhạc cụ trang 56 SGK Âm nhạc 6

2

Đề bài

Nhận xét âm hình tiết tấu dưới đây.


Học sinh quan sát và nhận xét.

Lời giải chi tiết

Tiết tấu trên viết ở nhịp 2/4, mỗi ô nhịp có 2 phách, giá trị mỗi phách bằng 1 nốt đen, tạo bởi các nốt đen, nốt móc đơn.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here