Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm nhạc bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6

0

Đề bài

Đọc, viết các nốt trong Bài đọc nhạc số 2 bằng kí hiệu bảng chữ cái.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Học sinh đọc, viết các nốt trong Bài đọc nhạc số 2 bằng kí hiệu bảng chữ cái.

Lời giải chi tiết

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here