Góc âm nhạc (trang 39) SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và chép lại giai điệu dưới đây:

Phương pháp giải:

Học sinh đọc và chép nhạc.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Em hãy sưu tầm một số bài hát Xẩm để chia sẻ với bạn.

Phương pháp giải:

Học sinh sưu tầm bài hát.

Lời giải chi tiết:

 Một số bài hát Xẩm có thể kể đến như là: Xẩm Thập Ân, Xẩm Huê Tình, Xẩm Hà Liễu, Xẩm Ba Bậc, Xẩm Trống Quân, Xẩm Hò Khoan, Xẩm Phồn Huê, Xẩm Chợ, Xẩm Sai, Xẩm Ngâm Vịnh…

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here