Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 SGK Âm nhạc 6

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 4.

Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, nớt trắng, nốt móc đơn và dấu chấm dôi.

Câu 2

Đọc gam Đô trưởng.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Gam Đô trưởng:

Câu 3

Luyện âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tập tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đọc Bài đọc nhạc số 4 với tốc độ vừa phải.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 4:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here