Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 2.


Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 2 viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, trắng, móc đơn và dấu lặng.

Câu 2

Đọc gam Đô trưởng và quãng 2 (theo trang 9)

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Gam Đô trưởng:

Quãng 2:

Câu 3

Đọc quãng 3 dựa theo gam Đô trưởng (đi lên và đi xuống)

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Đọc quãng 3 dựa theo gam Đô trưởng:

Câu 4

Đọc các âm ổn định của gam Đô trưởng.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Học sinh đọc các âm ổn định của gam Đô trưởng.

Câu 5

Luyện tập âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tập tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Đọc Bài đọc nhạc số 2 với tốc độ vừa phải.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 2:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here