[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 99: Ôn tập chung trang 101

4

Bài 1. Số?

Trả lời:

Số 213

Bài 2. a) Khoanh vào số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979

b) Khoanh vào số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546

c) Sắp xếp các số 599, 1000. 769, 687 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Trả lời:

a. Số lớn nhất là: 979

b. Số bé nhất là: 456

c. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 599, 687, 769, 1000.

Bài 3. a) Tính:

762 + 197 = …………                           543 – 127 = ………….

2 x 8 = ………..                                    40 : 5 = …………

b) Viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Trả lời:

a) 762 + 197 = 959                       543 – 127 = 416   

     2 x 8 = 16                                 40 : 5 = 8

b) Hình 1: 5 x 5 = 25

    Hình 2: 12 : 2 = 6

Bài 4. Số?

Có …. hình tứ giác                     Có …. khối trụ

Có …. hình tam giác                  Có …. khối cầu

Trả lời:

Có 3 hình tứ giác                     Có 8 khối trụ

Có 4 hình tam giác                  Có 4 khối cầu

Bài 5. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150l nước mắm. Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Trả lời:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

    150 + 75 = 225 (lít)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

    150 + 225 = 375 (lít)

Đáp số: 375 lít nước mắm.

Bài 6. Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng mỗi  nhạc cụ mà các bạn đang cầm và ghi lại kết quả (theo mẫu):

Trả lời:

  • Trống tròn: 5 cái
  • Trống dài: 1 cái
  • Dùi trống: 4 cặp
  • Gõ: 6 cái

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here