[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 91: Biểu đồ tranh

0

Bài 1. Quan sát biểu đồ tranh sau:

Số khối lập phương theo màu sắc:

Trả lời các câu hỏi:

a) Có bao nhiêu khối lập phương màu xanh?

b) Có bao nhiêu khối lập phương màu tím?

c) Những khối lập phương màu nào có số lượng bằng nhau?

Trả lời:

a) Có 6 khối lập phương màu xanh

b) Có 2 khối lập phương màu tím

c) Khối lập phương đỏ và vàng có số lượng bằng nhau

Bài 2. Quan sát biểu đồ tranh sau:

Trả lời các câu hỏi:

a) Mỗi con gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?

b) Con gà nào đẻ được nhiều trứng nhất? Con gà nào đẻ được ít trứng nhất?

c) Ba con gà đã đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?

Trả lời:

a) Gà mái mơ đẻ được 4 quả trứng, Gà mái ri đẻ được 6 quả trứng, Gà mái đen đẻ được 5 quả trứng

b) Gà mái ri đẻ được nhiều trứng nhất, gà mái mơ đẻ được ít trứng nhất

c) Ba con gà đẻ được tất cả: 4 + 6 + 5 = 15 quả trứng

Bài 3. Quan sát biểu đồ tranh sau:

Phương tiện đến trường của học sinh lớp 2A

Trả lời các câu hỏi:

a) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe buýt?

b) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe đạp?

c) Các học sinh đến trường bằng phương tiện nào nhiều nhất?

Trả lời:

a) Có 9 học sinh đi học bằng xe buýt

b) Có 6 học sinh đi học bằng xe đạp

c) Các học sinh đến trường bằng xe buýt nhiều nhất

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here