[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 90: Thu thập – Kiểm đếm

0

Bài 1. Số?

Trả lời:

Bài 2. Kiểm đếm số lượng từng loại con vật: châu chấu, chuồn chuồn, bọ rùa và ghi lại kết quả (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 3. a) Kiểm đếm số lượng từng loại trái cây: na, thăng long, dâu tây, dứa và ghi lại kết quả (theo mẫu):

b) Loại trái cây có nhiều nhất là: ……………………..

    Loại trái cây có ít nhất là: ……………………………

Trả lời:

a) 

b) Loại trái cây có nhiều nhất là: dâu tây

    Loại trái cây có ít nhất là: dứa

Bài 4. Một người theo dõi thời tiết đã ghi lại thời tiết trong tháng 6 như sau:

a) Hãy kiểm đếm và ghi lại kết quả:

Số ngày nắng: ………………..

Số ngày mưa: …………………

Số ngày nhiều mây: …………………….

b) Viết lại nhận xét về số ngày nắng trong tháng trên:

………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời:

a) Kiểm đếm:

Số ngày nắng: 12

Số ngày mưa: 8

Số ngày nhiều mây: 10

b) Nhận xét:

Số ngày nắng trong tháng nhiều hơn so với số ngày mưa, ngày nhiều mây

Bài 5. Trò chơi “Oẳn tù tì”

Em và bạn thực hiện nhiều lần, kiểm đếm và ghi lại kết quả mỗi lần chơi (theo mẫu)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here