[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 88: Luyện tập chung trang 76

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 126 + 268                       687 + 91                            186 + 5

b) 825 – 408                        536 – 66                             224 – 8

Trả lời:

Bài 3. a) Tính nhẩm:

230 + 20 = ….                       150 + 350 = ….                       405 + 45 = ….

650 – 150 = ….                       835 – 35 = ….                         200 – 50 = ….

b) Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”

Mỗi bạn viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 rồi tính tổng. Ai có tổng lớn hơn sẽ thắng cuộc.

Trả lời:

a) 230 + 20 = 250                       150 + 350 = 500                       405 + 45 = 450

    650 – 150 = 500                       835 – 35 = 800                       200 – 50 = 150

Bài 4. >,

280 + 300 …. 280 + 30                             640 – 400 …. 460 – 400

750 + 40 . …40 + 750                               900 – 80 …. 960 – 80

Trả lời:

280 + 300 > 280 + 30                             640 – 400 > 460 – 400

750 + 40 = 40 + 750                               900 – 80

Bài 5. Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài 288 km. Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long dài 134 km. Hỏi quãng đường nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn và dài hơn:

    288 – 134 = 154 ( km)

     Đáp số: 154 km

Bài 6. Mỗi ngày anh Nam đều tập thể dục bằng cách chạy bộ theo con đường như sơ đồ dưới đây. Nếu chạy 2 vòng thì anh Nam đã chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Độ dài 1 vòng là:

1 km + 2 km + 700 m + 300 m = 4 km

Nếu chạy hai vòng thì anh Nam chạy được tất cả số ki-lô-mét là:

   4 x 2 = 8 (km)

   Đáp số: 8 km

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here