[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 87: Luyện tập trang 75

1

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Trả lời:

Bài 3. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 4. Để sửa sang một công viên, người ta đã mua 956 viên gạch xám và gạch đỏ. Biết rằng có 465 viên gạch xám. Hỏi có bao nhiêu viên gạch đỏ?

Trả lời:

Số viên gạch đỏ có là:

 956 – 465 = 491 ( viên)

Đáp số: 491 viên gạch

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here