[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 86: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

364 – 156                          439 – 357                              785 – 157                            831 – 740

Trả lời:

Bài 3. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 4. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

275 – 38                        470 – 59                          783 – 5                             865 – 9

Trả lời:

Bài 6. Một máy in sách đã in được 785 cuốn sách, người ta đã chuyển đi 658 cuốn sách. Hỏi còn lại bao nhiêu cuốn sách?

Trả lời:

Số cuốn sách còn lại là:

 785 – 658 = 127 (cuốn)

 Đáp số: 127 cuốn sách

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here