[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 84: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

2

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

632 + 339                  187 + 560                      402 + 478                       593 + 315

Trả lời:

Bài 3. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 4. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

237 + 48              154 + 53                  265 + 5                   367 + 9

Trả lời:

Bài 6. Đội công nhân mang đến vườn hoa thành phố 368 chậu hoa hồng và 150 chậu hoa cúc. Hỏi đội công nhân mang đến vườn hoa tất cả bao nhiêu chậu hoa?

Trả lời:

Đội công nhân mang đến vườn hoa tất cả số chậu hoa là:

    368 + 150 = 518 ( chậu)

     Đáp số: 518 chậu hoa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here