[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 83: Ki-lô-mét

0

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước số đo độ dài thích hợp:

Trả lời:

a) Chọn B

b) Chọn A

Bài 2. a) Tính: 

200 km + 140 km = ….                     160 km – 60 km = ….

2 km x 9 = ….                                    45 km : 5 = ….

b) >,

1 km …. 300 m + 600 m                                 1000m …. 1 km

980 m + 10 m …. 1 km                                   315 m + 683 m …. 1 km

Trả lời:

a) 200 km + 140 km = 340 km                   160 km – 60 km = 100 km

    2 km x 9 = 18 km                                    45 km : 5 = 9 km

b) 

1 km > 300 m + 600 m                                 1000m = 1 km

980 m + 10 m

Bài 3. Đọc bảng số sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm

a) Trong các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh này, tuyến đường nào dài nhất?

b) Từ Hà Nội đi Quảng Ninh xa hơn hay từ Hà Nội đi Vinh xa hơn?

Trả lời:

a) Trong các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh, tuyến Hà Nội – Lai Châu dài nhất

b) Từ Hà Nội đi Vinh xa hơn

Bài 4. Quan sát sơ đồ, trả lời câu hỏi:

Tùng nói rằng ” Quãng đường đi từ nhà mình đến nhà Hân dài 1km”. Theo em, Tùng nói có đúng không?

Trả lời:

Quãng đường từ nhà Tùng đến nhà Hân dài 1000 m hay 1km, nên Tùng nói đúng

Bài 5. Thực hành: Ước lượng quãng đường đi từ nhà em đến trường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here