[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 80: Phép trừ (không nhớ) trng phạm vi 1000

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

625 – 110                865 – 224                   743 – 543                     946 – 932

Trả lời:

Bài 3. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 4. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

539 – 28                      387 – 26                      602 – 2                           435 – 4

Trả lời:

Bài 6. Ở một đài quan sát thiên văn, ngày thứ nhất có 259 học sinh đến tham quan, ngày thứ hai số học sinh tham quan ít hơn ngày thứ nhất 45 học sinh. Hỏi ngày thứ hai có bao nhiêu học sinh đến tham quan?

Trả lời:

Ngày thứ hai có số học sinh đến tham quan là:

259 – 45 = 214 ( học sinh)

Đáp số: 214 học sinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here