[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

153 + 426         582 + 207        450 + 125         666 + 300

Trả lời:

Bài 3. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 4. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

803 + 55      246 + 31       510 + 9     694 + 4

Trả lời:

 

Bài 6. Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Trả lời:

Cả hai lớp sưu tầm được số bức ảnh là:

    145 + 154 = 199 (bức ảnh)

      Đáp số: 199 bức ảnh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here