[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 78: Luyện tập chung trang 56

1

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) 

– Số 451 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị

– Số 308 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị

– Số 270 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị

Trả lời:

a)

b) 

– Số 451 gồm 4 trăm 5 chục 1 đơn vị

– Số 308 gồm 3 trăm 0 chục 8 đơn vị

– Số 270 gồm 2 trăm 7 chục 0 đơn vị

Bài 2. Số?

Trả lời:

Bài 3. >,

367 …. 421                          608 …. 680                          242 …. 242

245 …. 319                          666 …. 88                            900 …. 99

Trả lời:

367

245 88                            900 > 99

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Cho các số: 219 ; 608 ; 437 ; 500

a. Số lớn nhất là: …

b. Số bé nhất là: …

c. Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………

Trả lời:

a. Số lớn nhất là: 608

b. Số bé nhất là: 219

c. Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn: 219 ; 437 ; 500 ; 608

Bài 5. Em hãy ước lượng có bao nhiêu chấm tròn trong hình dưới đây:

Trong hình trên có khoảng ……………….. chấm tròn.

Trả lời:

Có: 7 tấm 100 chấm

       2 thanh 10 chấm

       5 ô một chấm

=> Trong hình trên có khoảng 725 chấm tròn.

Bài 6. Kể tên một số tình huống thực tế có sử dụng các số trong phạm vi 1000 mà em biết

Trả lời:

  • Bìa sách có số 134
  • Bộ xếp hình có 100 mảnh ghép
  • Vé xe máy số 153

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here