[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 77: Luyện tập trang 54

2

Bài 1. Viết số và dấu (>,

Trả lời:

Bài 2. >,

600 …. 900                           370 …. 307                           402 …. 420

527 …. 27                             813 …. 813                           92 …. 129

Trả lời:

600 307                           402

527 > 27                             813 = 813                           92

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Cho các số:   994 ; 571 ; 383 ; 9979

a) Số lớn nhất là: ….

b) Số bé nhất là: ….

c) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé:  ………………….

Trả lời:

a. Số lớn nhất là 997

b. Số bé nhất là 383

c. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé là: 997 ; 994 ; 571 ; 383

Bài 4. Số?

Trả lời:

Bài 5. Quan sát hình vẽ:

Viết chiều cao của các bạn học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp.

Trả lời:

Chiều cao của các bạn học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp: 140 cm; 138 cm; 135 cm; 130 cm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here