[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 73: Các số trong phạm vi 1000

0

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Bốn trăm: 400

Năm trăm: ….

Bảy trăm: ….

Chín trăm: ….

Sáu trăm: ….

Tám trăm: ….

Một nghìn: ….

Trả lời:

năm trăm: 500        sáu trăm: 600      bảy trăm: 700

tám trăm: 800        chín trăm: 900      một nghìn: 1000

Bài 2. Số?

Trả lời:

Bài 3. Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai cần lập mấy hộp ống hút?

Trả lời:

Một hộp ống hút có 100 ống hút

=> Chi Mai cần lấy 8 hộp.

Câu 4. Nối số tương ứng với cách đọc:

Trả lời:

 

Bài 5. Số?

Trả lời:

Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Số cúc áo có trong hình vẽ bên là:

A. 800

B. 170

C. 80

Trả lời:

Chọn B. 170

Bài 7. Nối cách đọc tương ứng với số:

Trả lời:

Bài 8. Số?

Trả lời:

Bài 9. Vẽ hình biểu diễn các số sau (theo mẫu):

Trả lời:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here