[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 72: Bài kiểm tra số 3

0

Bài 1. Tính nhẩm:

2 x 8 = ….                    5 x 6 = ….                    8 : 2 = ….                      30 : 5 = ….

2 x 3 = ….                    5 x 9 = ….                    12 : 2 = ….                    15 : 5 = ….

Trả lời:

2 x 8 = 16                    5 x 6 = 30                    8 : 2 = 4                      30 : 5 = 6

2 x 3 = 6                      5 x 9 = 45                   12 : 2 = 6                    15 : 5 = 3

Bài 2. Xem tranh, viết phép nhân và phép chia thích hợp với tranh vẽ:

Trả lời:

Phép nhân: 5 x 4 = 20

Phép chia: 20 : 4 = 5

                  20 : 5 = 4

Bài 3. Viết số hoặc phép chia thích hợp:

Có 14 chiếc bánh xếp đều vào 2 chiếc lọ, mỗi lọ có …. chiếc bánh.

Ta có phép chia …. : …. = ….

Trả lời:

Có 14 chiếc bánh xếp đều vào 2 chiếc lọ, mỗi lọ có 7 chiếc bánh.

Ta có phép chia 14 : 2 = 7

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên được ghép từ:

…. khối lập phương

…. khối hộp chữ nhật

…. khối trụ

…. khối cầu

Trả lời:

Hình bên được ghép từ:

3 khối lập phương

5 khối hộp chữ nhật

11 khối trụ

1 khối cầu

Bài 5. Quan sát tờ lịch sau, viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Mai học vẽ vào thứ Năm hàng tuần. Trong tháng 9, Mai học vẽ …. buổi, đó là những ngày: ……………………..

b) Cuộc thi vã tranh chủ đề “Bảo vệ môi trường” diễn ra vào ngày 26 tháng 9, hôm đó là thứ ………………………

Trả lời:

a) Mai học vẽ vào thứ Năm hàng tuần. Trong tháng 9, Mai học vẽ 5 buổi, đó là những ngày: 1, 8, 15, 22, 29

b) Cuộc thi vã tranh chủ đề “Bảo vệ môi trường” diễn ra vào ngày 26 tháng 9, hôm đó là thứ Hai.

Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Hiền ngủ dậy lúc 6 giờ sáng, sau 15 phút Hiền ngồi vào bàn ôn bài. Đồng hồ nào dưới đây chỉ thời gian Hiền bắt đầu ngồi vào ôn bài?

Trả lời:

Chọn B

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Bộ sưu tập truyện lịch sử của Hồng được xếp gọn trong 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển truyện. Hỏi bộ sưu tập truyện lịch sử của Hồng có bao nhiêu quyển sách?

Phép tính đúng là:

A. 4 x 5 = 20

B. 4 + 5 = 9

C. 5 x 4 = 20

Trả lời:

Chọn A. 4 x 5 = 20

Bài 8. Quan sát bảng giờ xuất bến trong một ngày của một tuyến xe chở khách rồi trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Chuyến xe cuối cùng trong ngày xuất bến lúc mấy giờ?

b) Nếu bây giờ là 6 giờ chiều thì tuyến xe đó còn mấy chuyến xe chưa xuất bến trong ngày?

Trả lời:

a) Chuyến xe cuối cùng trong ngày xuất bến lúc 20 giờ 15 phút.

b) Nếu bây giờ là 6 giờ chiều thì tuyến xe đó còn 3 chuyến xe chưa xuất bến trong ngày.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here