[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 70: Luyện tập chung trang 38

0

Bài 1. Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp:

Trả lời:

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Trả lời:

Tranh 1:

  • a. Đi học đúng giờ (sai)
  • b. Đi học muộn giờ (đúng)

Tranh 2: 

  • a. Ngân hàng mở cửa (đúng)
  • b. Ngân hàng đóng cửa (sai)

Bài 3. Vẽ thêm kim phút trên mỗi đồng hồ để đồng hồ chỉ:

Trả lời:

Bài 4. Xem tờ lịch tháng 12, viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tháng 12 có ………. ngày

b) Sinh nhật Liên ngày 23 tháng 12 vào thứ ………………

c) Liên khoe với bạn:”Còn đúng 5 ngày nữa là đến sinh nhật của mình”. Lúc Liên nói là thứ ……………….. ngày ……………………

Trả lời:

a. Tháng 12 có 31 ngày

b. Sinh nhật liên ngày 23 tháng 12 vào thứ sáu.

c. Lúc Liên nói là chủ nhật ngày 18 tháng 12.

Bài 5. Thắng đố Hồng nhìn vào mảnh của tờ lịch tháng 8 dưới đây và trả lời các câu hỏi:

a. Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?

b. Các ngày thứ Hai trong tháng là ngày bao nhiêu?

c. Các ngày thứ Bảy trong tháng là ngày bao nhiêu?

Em hãy giúp Hồng trả lời các câu hỏi của Thắng:

Trả lời:

a. Ngày 19 tháng 8 là thứ sáu

b. Các ngày thứ Hai trong tháng là ngày 1, 8, 15, 22

c. Các ngày thứ Bảy trong tháng là ngày 6, 13, 20, 27

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here