[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 69: Ngày – Tháng

0

Bài 1. Xem tờ lịch tháng 10, viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Tháng 10 có ………. ngày.

b) Ngày 20 tháng 10 là thứ ………….

c) Đọc và viết các ngày được khoanh tròn trong tờ lịch bên (theo mẫu):

Đọc Viết
Ngày ba tháng mười Ngày 3 tháng 10
Ngày mười lăm tháng mười Ngày 15 tháng 10

Trả lời:

a) Tháng 10 có 31 ngày.

b) Ngày 20 tháng 10 là thứ năm

c) 

Đọc Viết
Ngày ba tháng mười Ngày 3 tháng 10
Ngày sáu tháng mười Ngày 6 tháng 10
Ngày mười lăm tháng mười Ngày 15 tháng 10
Ngày mười chín tháng mười Ngày 19 tháng 10
Ngày hai mươi mốt tháng mười Ngày 21 tháng 10
Ngày hai mươi lăm tháng mười Ngày 25 tháng 10

Bài 2. a) Viết các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6 dưới đây:

b) Xem tờ lịch ở câu a rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

  • Tháng 6 có  ………….. ngày
  • Ngày 1 tháng 6 là thứ ………………..
  • Các ngày thứ Bảy trong tháng 6 là những ngày sau: ………………………
  • Nếu thứ Ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì tứ Ba tuần trước là ngày …………….., thứ Ba tuần sau là ngày ……………….

Trả lời:

a) Ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6: 4, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 30

b) 

  • Tháng 6 có 30 ngày
  • Ngày 1 tháng 6 là thứ tư
  • Các ngày thứ Bảy trong tháng 6 là những ngày sau: 4, 11, 18, 25
  • Nếu thứ Ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì tứ Ba tuần trước là ngày 7, thứ Ba tuần sau là ngày 21.

Bài 3. Xem lịch dự báo thời tiết trong tháng 7, trả lời các câu hỏi:

a) Những ngày nào có thể có mưa?

b) Hồng muốn chọn một tuần có nhiều ngày có thể nắng để đi du lịch biển. Hỏi Hồng nên chọn từ ngày nào đến ngày nào?

Trả lời:

a) Ngày có thể có mưa là: 1, 2, 3, 4, 9, 17, 27, 28, 29.

b) Tuần Hồng có thể đi du lịch biển là: từ ngày 16 -> ngày 24.

Bài 4. Thực hành: Lấy một tờ lịch tháng rồi đánh dấu và ghi chú những ngày có sự kiện đặc biệt trong tờ lịch của em.

Trả lời:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here