[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 68: Giờ – Phút

0

Bài 1. Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Trả lời:

Thứ tự giờ của các đồng hồ là: 7 giờ 15 phút, 11 giờ 30 phút, 2 giờ 30 phút, 10 giờ 15 phút.

Bài 2. Vẽ thêm kim phút trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

Trả lời:

Bài 3. Xem tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trả lời:

Nam và các bạn đền Hồ Hoàn Kiếm lúc 8 giờ 15 phút
Nam và các bạn đến chùa Một Cột lúc 9 giờ 30 phút
Nam và các bạn đến Văn Miếu lúc 14 giờ 30 phút (hay 2 giờ 30 phút chiều)
Nam và các bạn lên xe ra về lúc 16 giờ 15 phút (hay 6 giờ 15 phút chiều)

Bài 4. Hãy viết về thời gian mở cửa và đóng cửa của các địa điểm dưới đây:

Trả lời:

Hồ bơi trẻ em mở cửa:

  • Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút
  • Chiều từ 4 giờ 15 phút đến 7 giờ.

Thư viện thiếu nhi mở cửa:

  • Sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
  • Chiều từ 1 giờ 30 phút đến 5 giờ 15 phút.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here