[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 67: Ngày – Giờ

0

Bài 1. Nối (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 2. Số?

Trả lời:

14 giờ hay 2 giờ chiều

Bài 3. Nối mỗi tranh vẽ với đồng hồ thích hợp (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 4. Nối câu đố của mỗi bạn với đồng hồ thích hợp:

Trả lời:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here