[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 66: Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

1

Bài 1. Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

Trả lời:

Hình trên có:

  • 4 khối lập phương
  • 4 khối hình chữ nhật
  • 2 khối trụ
  • 2 khối cầu

Bài 2. a) Xem hình rồi viết vào chỗ chấm thích hợp:

– Ở bên trái của khối cầu là khối: ……………………………
– Ở bên phải của khối cầu là những khối: …………………………..
– Khối ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật là khối: …………………………..

b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

Trả lời:

a) 

– Ở bên trái của khối cầu là khối trụ
– Ở bên phải của khối cầu là những khối: khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương.
– Khối ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật là khối: khối trụ

Bai 3. Trò chơi “Đố bạn tìm hình”

Bài 4. Sử dụng các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu để xếp hình em thích. Em đã xếp được những gì?

Bài 5. Em và các bạn dùng các khối sau để xếp hình và xem ai xếp được cao hơn, vững chắc hơn và ghi lại kết quả:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here