[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 65: Khối trụ – Khối cầu

2

Bài 1. Nối mỗi hình sau với tên gọi thích hợp (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 2. Theo em khối nào lăn được?

Trả lời:

Khối lăn được là khối trụ và khối cầu

Bài 3. Mỗi hình trụ sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?

Trả lời:

Hình 1:

  • Có 2 khối trụ
  • Có 1 khối cầu
  • Có 1 khối lập phương
  • Có 1 khối hộp chữ nhật

Hình 2:

  • Có 7 khối trụ
  • Có 4 khối cầu
  • Có 1 khối lập phương
  • Có 1 khối hộp chữ nhật

Bài 4. Kể tên một số đồ vật trong thực tế:

Trả lời:

a. Đồ vật có dạng khối trụ là: lon sữa ông thọ, lon nước ngọt,…

b. Đồ vật có dạng khối cầu là: viên bi, quả địa cầu, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here