[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 59: Phép chia (tiếp theo)

0

Bài 1. Cho phép nhân, viết hai phép chia thích hợp:

Trả lời:

Bài 2. Số?

Trả lời:

Bài 3. Viết phép nhân và phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Trả lời:

Bài 4. Kể chuyện theo các bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2

Trả lời:

Nhà Lan và Nam có một bình cá có 8 con cá trong bình. Nhưng không may con cún con đùa nghịch và làm vỡ bình cá. Nam và lan liền lấy hai bình cá khác đựng, mỗi bình các bạn ấy đựng 4 con.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here