[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 58: Phép chia

0

Bài 1. Thực hiện hoạt động sau rồi viết số hoặc phép chia thích hợp vào chỗ chấm:

a) Lấy 10 hình vuông, chia mỗi bạn 5 hình vuông. Có …. bạn được chia. Ta có phép chia ……………

b) Lấy 12 hình vuông, chia mỗi bạn 3 hình vuông. Có …. bạn được chia. Ta có phép chia ……………

Trả lời:

a) Lấy 10 hình vuông, chia mỗi bạn 5 hình vuông. Có 2 bạn được chia. Ta có phép chia 10 : 5 = 2

b) Lấy 12 hình vuông, chia mỗi bạn 3 hình vuông. Có 4 bạn được chia. Ta có phép chia 12 : 3 = 4

Bài 2. Xem tranh rồi nói và viết phép chia (theo mẫu):

Trả lời:

Ta có phép chia: 9 : 3 = 3

Bài 3. Xem tranh rồi viết một tình huống có phép chia:

Trả lời:

Một số tình huống:

  • Cô có 10 cái bút, cô chia cho mỗi bạn 2 chiếc bút.
  • Tủ giày có 10 chiếc, mỗi bạn có 2 chiếc giày.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here