[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 53: Phép nhân

0

Bài 1. Xem hình rồi nói và viết phép nhân (theo mẫu):

Trả lời:

a) 4 x 3 = 12

b) 5 x 2 = 10

c) 6 x 3 = 18

Bài 2. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 7 + 7 + 7 = 21

         7 x 3 = 21

a) 2 + 2 + 2 = 6         b) 10 + 10 + 10 + 10 = 40

c) 9 + 9 = 18             d) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

Trả lời:

a) 2 + 2 + 2 = 6        b) 10 + 10 + 10 + 10 = 40

    2 x 3 = 6                   10 x 4 = 40

c) 9 + 9 = 18             d) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

    9 x 2 = 18                 5 x 6 = 30

Bài 3. Nối phép nhân với tổng tương ứng:

Trả lời:

Bài 4. Viết phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Trả lời:

a) 4 x 5 = 20

b) 2 x 5 = 10

Bài 5. Xem tranh rồi viết một tình huống có phép nhân:

Trả lời:

  • TH1: Mẹ cắm hai bình hoa, mỗi bình hoa có 5 bông => Phép nhân: 2 x 5 = 10
  • TH2: Mẹ có 4 đĩa quýt, mỗi đĩa quýt có 5 quả => Phép nhân 4 x 5 = 20
  • TH3: Mẹ có ba cặp bánh chưng, mỗi cặp có 2 cái => Phép nhân 3 x 2 = 6

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here