[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 50: Ôn tập

1

Bài 1. a) Quan sát tia số, viết số thích hợp vào chỗ chấm:

A: …        B: …           C: …             D: …             E: …

b) Số?

Số liền trước số đã cho Số liền sau
…. 40 ….
…. 59 ….
…. 81 ….

Trả lời:

a) A: 20       B: 30      C: 47       D: 62       E: 88

b) 

Số liền trước số đã cho Số liền sau
39 40 41
58 59 60
80 81 82

Bài 2. a) Tính nhẩm:

8 + 4 = 12              15 – 6 = 9              9 + 2 = 11              6 + 8 = 14

4 + 8 = 12              15 – 9 = 6              11 – 8 = 1              14 – 8 = 6

b) Đặt tính rồi tính:

48 + 27                  25 + 75                     80 – 7                        100 – 8

82 – 55                   50 – 39                      91 + 9                       100 – 28

c) Tính:

42 + 18 – 10 = 50                     60 – 13 + 23 = 70

Trả lời:

a)

8 + 4 = …              15 – 6 = …              9 + 2 = …               6 + 8 = …

4 + 8 = …              15 – 9 = …              11 – 8 = …              14 – 8 = …

b) 

c) 42 + 18 – 10 = 50                     60 – 13 + 23 = 70

Bài 3. Khi tham gia ngày hội “Bảo vệ môi trường từ các sản phẩm tái chế”, khối lớp Hai làm được 24 sản phẩm, khối lớp Ba làm được nhiều hơn khối lớp Hai 16 sản phẩm. Hỏi khối lớp Ba làm được bao nhiêu sản phẩm?

Trả lời:

Khối lớp Ba làm được số sản phẩm là:

    24 + 16 = 40 ( sản phẩm)

Đáp số: 40 sản phẩm

Bài 4. a) Viết tên hình thích hợp vào chỗ chấm:

b) Mỗi đường gấp khúc sau gồm mấy đoạn thẳng?

c) Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép tứ giác?

Trả lời:

a) 

b)

c) Hình trên có 14 hình tứ giác.

Bài 5. Em hãy gợi ý giúp chị Hà chọn những can để đựng vừa đủ 8 l mật ong.

Trả lời:

Những can để đựng vừa đủ 8 l mật ong là:

  • can 6 l và can 2 l
  • can 5 l và can 3 l
  • can 5 l; can 2 l và can 1 l
  • can 4 l; can 3 l và can 1 l

Bài 6. a) Viết tên các con vật từ nhẹ nhất đến nặng nhất.

b) Tính tổng cân nặng của con dê và con hươu.

c) Tính hiệu cân nặng của con vật nặng nhất và con vật nhẹ nhất.

Trả lời:

a) Tên các con vật từ nhẹ nhất đến nặng nhất:

con dê, con hươu, con cá heo, con gấu

b) Tổng cân nặng của con dê và con hươu là: 46 + 54 = 100 (kg)

c) Con vật nặng nhất là con gấu, con vật nhẹ nhất là con dê.

Hiệu cân nặng của con gấu và con dê là:

    85 – 46 = 39 (kg)

Bài 7. a) Em hãy ước lượng trong hình sau có khoảng bao nhiêu chiếc chìa khóa:

Ước lượng: Trong hình trên có khoảng …… chìa khóa.

b) Em hãy đếm số chiếc chìa khóa ở hình trên để kiểm tra lại.

Đếm: Trong hình trên có ……….. chìa khóa.

Trả lời:

a) Ước lượng: Trong hình trên có khoảng 40 chìa khóa.

b) Đếm: Trong hình trên có 39 chìa khóa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here