[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 46: Luyện tập chung trang 79

1

Bài 1. Tô màu các mảnh bìa hình tứ giác trong hình sau:

Trả lời:

Các mảnh bìa hình tứ giác là: 1; 3; 4; 7; 9.

Bài 2. Viết tên ba điểm thẳng hàng trong hình sau (dùng thước thẳng để kiểm tra):

Trả lời:

3 điểm thẳng hàng lần lượt là:

  • B, O, A 
  • B, C, D
  • O, E, D
  • A, E, C

Bài 3. a) Đo và tính độ dài đường gấp khúc ABCD sau:

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm

Trả lời:

a) Học sinh đo và tính tổng độ dài ba đoạn thẳng tạo lên đường gấp khúc.

b) 

Bài 4. So sánh độ dài con đường số (1) và con đường số (2) trong hình sau:

Trả lời:

Độ dài hai con đường đều bằng nhau.

Bài 5. Ba mảnh bìa được tô màu dưới đây không thể ghép được hình nào trong các hình sau:

Trả lời:

Ba mảnh bìa đó không thể ghép được hình số (2)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here