[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 41: Hình tứ giác

0

Bài 1. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh hình tứ giác trong mỗi hình sau:

Trả lời:

Bài 2. Tô màu vào những hình tứ giác em nhìn thấy trong mỗi hình sau:

Trả lời:

Bài 3. Hình vuông sau được ghép từ các mảnh bìa nào? Hãy nối các mảnh bìa đó vào vị trí thích hợp trên hình vuông:

Trả lời:

Hình vuông trên được ghép từ các mảnh bìa: 1,3,5,6

Bài 4. Em hãy giúp bạn Voi tô màu xanh vào những mảnh ghép tứ giác trong hình dưới đây:

Trả lời:

Bài 5. a) Người Mông thường sử dụng đá để làm tường rào xung quanh ngôi nhà của mình. Em hãy đánh dấu X vào những hình tứ giác mà em nhìn thấy trên bức tường đá trong bức tranh sau:

b) Tìm môt số đồ vật trong thực tế có dạng hình tứ giác.

Trả lời:

a) Học sinh tự tô màu

b) Một số đồ vật trong thực tế có dạng hình tứ giác: bàn, giường, cửa sổ, …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here