[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 40: Luyện tập chung trang 66

0

Bài 1. Số?

Trả lời:

a) Túi gạo cân nặng 5 kg

    Bạn Lan cân nặng 25 kg

b) 22 l

Bài 2. a) Quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Chiếc can đang đựng 5 l nước. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì đầy can?

Trả lời:

a) Quả sầu riêng cân nặng 3 kg

b) Phải đổ thêm 5 l nước nữa thì đầy can

Bài 3. Em hãy quan sát cân và cho biết em bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam. Biết mẹ cân nặng 63kg

Trả lời:

Em bé cân nặng số ki-lô-gam là:

    70 – 63 = 7 ( kg)

Đáp số: 7 kg

Bài 4. Buổi sáng cửa hàng bán được 35 l sữa, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 15l sữa. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít sữa?

Trả lời:

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít sữa là: 

    35 + 15 = 50 ( lít)

Đáp số: 50 lít sữa

Bài 5. Kể tên một số đồ vật trong thực tế có thể chứa đầy được 1 l, 2 l, 3 l, 10 l, 20 l.

Trả lời:

Đó là chai nhựa, ấm nước, phích nước, bình nước, …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here