[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 39: Lít

0

Bài 1. a) Mỗi bình sau chứa bao nhiêu lít nước?

b) Rót nước từ bình vào đầy ba ca 1 l thì vừa hết nước trong bình. Hỏi lúc đầu bình có bao nhiêu lít nước?

Trả lời:

a)

Bình 1: 2 lít

Bình 2: 4 lít

Bình 3: 7 lít

b) Lúc đầu bình có số lít nước là: 1 l + 1 l + 1 l = 3 l

Bài 2. Tính (theo mẫu):

32 l + 5 l = 37 l

15 l + 5 l = …..                        22 l -20 l = …..

7 l + 3 l + 8l = …..                   37 l – 2 l – 5 l = …..

Trả lời:

15 l + 5 l = 20 l                        22 l -20 l = 2 l

7 l + 3 l + 8l = 18 l                   37 l – 2 l – 5 l = 30 l

Bài 3. Bình xăng của một ô tô có 52 l xăng, ô tô đã đi một quãng đường hết 30 l xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là:

    52 – 30 = 22 ( lít)

Đáp số: 22 lít xăng

Bài 4. Nối thẻ ghi số lít thích hợp với mỗi đồ vật:

Trả lời:

Bài 5. Thực hành: Đổ 1 l nước từ bình 1 l sang các cốc như nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here