[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 38: Ki-lô-gam

0

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trả lời:

Con cá cân nặng 2 kg

Quả dưa dấu cân nặng 3 kg

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 kg – 9 kg = 27 kg

18 kg + 6 kg = ………..                         10 kg + 3 kg – 5 kg = ………….

24 kg – 5 kg = ………..                           58 kg – 9 kg – 20 kg = …………

Trả lời:

18 kg + 6 kg = 24 kg                         10 kg + 3 kg – 5 kg = 8 kg

24 kg – 5 kg  = 19 kg                         58 kg – 9 kg – 20 kg = 29 kg

Bài 3. Thảo cân nặng 29 kg, Huy nặng hơn Thảo 3 kg. Hỏi Huy cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Huy cân nặng số kg là:

    29 + 3 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg

Bài 4. Thực hành “Cân đồ vật”

Học sinh ghi lại một số kết quả cân được.

Bài 5. Kể tên một số loại cân trong thực tế cuộc sống:

Trả lời:

Một số loại cân trong thực tế:

  • Cân y tế
  • Cân đồng hồ
  • Cân đòn
  • Cân Rô-béc-van
  • Cân điện tử

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here