[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 36: Luyện tập (tiếp theo) trang 58

0

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

63 – 38                    70 – 26                      54 – 9                     30 – 5

Trả lời:

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 3. a) Đặt tính rồi tính:

100 – 19                         100 – 66                             100 – 75                               100 – 94

b) Tính nhẩm:

100 – 60 = …         100 – 80 = …          100 – 90 = …         100 – 10 = …

100 – 30 = …         100 – 50 = …          100 – 70 = …         100 – 40 = …

Trả lời:

a) 

b)

100 – 60 = 40         100 – 80 = 20          100 – 90 = 10         100 – 10 = 90

100 – 30 = 70         100 – 50 = 50         100 – 70 = 30         100 – 40 = 60

Bài 4. a) Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

b) Tính nhẩm:

100 – 1 = …             100 – 6 = …              100 – 0 = …

100 – 3 = …             100 – 2 = …              100 – 100 = …

Trả lời:

a)

b)

100 – 1 = 99             100 – 6 = 94             100 – 0 = 100

100 – 3 = 97             100 – 2 = 98             100 – 100 = 0

Bài 5. Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Trả lời:

Bài 6. Buổi sáng cửa hàng bán được 100 chai sữa, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 9 chai. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa?

Trả lời:

Buổi chiều cửa hàng bán được số chai sữa là:

   100 – 9 = 91 (chai)

Đáp số: 91 chai sữa

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here