[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

41 – 5              23 – 4                  34 – 9                   96 – 8

Trả lời:

Bài 3. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 4. Buổi sáng cửa hàng bán được 31 quả bóng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 6 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng?

Trả lời:

Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là:

     31 – 6 = 25 ( quả)

Đáp số: 25 quả bóng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here